Prikazuje se jedan rezultat

Posjetnice

Vizitka ili Posjetnica je kartica standardiziranog formata i uglavnom informativnog sadržaja.

Najčešće se izrađuje u formatima 85×55 mm i 90×50 mm koja služi za prenošenje podataka o tvrtki ili kontakt podataka osobe.

Vizitka od informacija uglavnom sadrži ime, prezime, naziv tvrtke, kontakt podaci kao što su adresa, kontakt telefon, mail adresa ili adresa Internet stranice.