Grafička priprema za tisak – Što je? Kako ju napraviti?

Grafička priprema je vrlo važan dio cjelokupnog proizvodnog procesa, a obuhvaća niz stručnih radnji kojima određeni grafički vizual kroz proizvodni proces dovodimo do finalnog tiskanog proizvoda.

Grafička priprema za digitalni  tisak:

 • Grafička priprema za digitalni tisak mora biti u spremljena kao PDF dokument (press quality) u CMYK-u
 • Svi fontovi koji se koristite kod pripreme moraju biti pretvoreni u krivulje (curves)
 • Sve stranice moraju imati napust (bleed) od 3 mm sa svake strane (ako je podloga u boji, napustiti boju)
 • Sav tekst mora biti udaljen od ruba rezanja 5mm (sigurna zona teksta)
 • Crni tekst mora biti napravljen samo iz crne (100% black), a ne iz četiri boje
 • Optimalna rezolucija slika za tisak je 300 dpi
 • Pripremu za štancu, lakiranje, foliotisak, slijepi tisak spremiti kao spotnu boju u overprintu
 • Prijedlog programa: Adobe Illustrator, Corel Draw ili Adobe InDesign
Grafička priprema za tisak cijena

Upute za konturno rezanje (krugovi, nepravilni oblici):

 • Grafička priprema mora imati minimalno 3 mm napusta
 • Rezna linija mora biti zasebna spot boja, obaveznog naziva “CutContour“, u overprintu
 • Pripremu poslati u PDF-u zasebnih stranica, prva na kojoj je vizual (bez rezne linije), i druga stranica sa samo reznom linijom (bez vizuala)
konturno rezanje

Dimenzija dokumenta

Obično klijent proslijedi tu informaciju, ali svakako mu i vi možete predložiti neku drugu ako mislite da je prikladnije.

Vrsta uveza

Postoji nekoliko vrsta uveza koji se koriste u tisku. Većinom ovisi o broju stranica. Recimo ako imate brošuru sa 72 stranice onda je vrsta uveza lijepljenje zbog velikog broja stranica. Ako imate brošuru od 20tak stranica onda će većinom biti klamano. Vrsta uveza može diktirati unutarnje margine pri spajanju stranica (pogledaj točku 3.)

Margine

Neka uobičajena praksa je uzeti margine barem 10mm sa svake strane. Naravno morate se prilagoditi količini teksta na stranici, ali i voditi računa o vrsti uveza. Ako imate opciju s lijepljenjem više stranica onda bi s unutarnje strane uvijek trebali ostavljati minimalno 5mm prostora na kojem ništa neće biti zbog toga što se taj dio neće moći pročitati. Bit će preblizu uvezu.

Raster effect

O tome što je sam raster u nekom od sljedećih članaka. Trenutno samo trebate znati da sve tiskano ide na 300 dpi (osim možda nekih većih jumbo plakata ili nekakvih ogromnih dimenzija), dok recimo na webu može ići i na 72 dpi. Poanta u brojkama je: što je veći broj to je slika detaljnija i jasnija, odnosno bolje kvalitete. Monitor je jednostavno limitiran i ne može prikazivati 300 dpi, stoga nema potrebe da vam vizuali za monitor budu velikih dimenzija.

Bleed/napust

U većini slučajeva bleed se postavlja na 3 mm sa svake strane. Iznimka je ako tiskara traži drugačije. Što je to bleed? To je „prostor“ koji služi da izbjegnete neželjeno pojavljivanje bijelog ruba u vašim vizualima. Točnije ako imate A4 dimenzije 210×297, bleed od 3 mm vam povećava dokument na 213×300, a kada razvučete sliku preko cijelog vizuala ona je zapravo na tih 213×300, no reže se na 210×297. Dakle sigurni ste da će na vašem vizualu biti slika preko cijelog dokumenta, odnosno neće vam ostati bijelog prostora na rubovima.